דוד שורץ ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 13267 בקשה 1

צו קיום צוואה
02/05/2002
חיפה
דוד שורץ
5924881

רשם הירושה

08/05/2002
ידיעות
נסגרה
06/06/2002
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קייזר שורץ חיהמר פלג משהבן צבי 9/2 קרית חיים 26243

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
08/05/2002אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
02/06/2002מתן צו
30/09/2015