מתתיהו רז ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 46157 בקשה 1

צו ירושה
05/03/2003
תל אביב
מתתיהו רז
5392915

רשם הירושה

12/03/2003
ידיעות
נסגרה
07/04/2003
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
רז שפרירהעו"ד חייט שמחהאבא הלל 52 רמת גן 52532

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
01/04/2003אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
07/04/2003מתן צו
30/09/2015