ברכה יחיא ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 28626 בקשה 1

צו ירושה
01/02/2006
חיפה
ברכה יחיא
41085788

רשם הירושה

08/02/2006
ידיעות
אין ענין
07/03/2006
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
יחיא מדר0עו"ד אהרוני שרהשד' בן גוריון 21 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
05/03/2006אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
07/03/2006מתן צו
06/08/2013