מרים אלטיצר ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 80839 בקשה 1

צו קיום צוואה
11/04/2006
תל אביב
מרים אלטיצר
4713004

רשם הירושה

26/04/2006
ידיעות
נסגרה
06/06/2006
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אלטיצר הנריחולון 0עו"ד מרקוס אברהםמצדה 4 תל אביב 64582

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
30/05/2006אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
06/06/2006מתן צו
06/08/2013