צבי שוורץ ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 81955 בקשה 1

צו ירושה
15/05/2006
תל אביב
צבי שוורץ
42987214

רשם הירושה

21/05/2006
ידיעות
נסגרה
15/08/2006
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
שוורץ רבקהפרדס כץ 0עו"ד אבן יואבהבנקים 8 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
26/06/2006דרישת פרטים
10/08/2006אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
15/08/2006מתן צו
08/08/2013