מקסים כהן ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 30271 בקשה 1

צו קיום צוואה
21/06/2006
חיפה
מקסים כהן
1757012

רשם הירושה

28/06/2006
ידיעות
אין ענין
14/08/2006
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
כאהן עמיהוד0לידי כאהן אלההרב קוק 8 י"ם 94226

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
09/07/2006אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
08/08/2013