אליהו אידל ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 84475 בקשה 1

צו ירושה
26/07/2006
תל אביב
אליהו אידל
49933138

רשם הירושה

02/08/2006
ידיעות
נסגרה
20/08/2006
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אידל לאההרצליה 0עו"ד אליוב אמירהברזל 2א תל אביב 69710

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
06/08/2006אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
20/08/2006מתן צו
09/08/2013