עישה מוחמד ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 8826 בקשה 2

צו ירושה
09/08/2006
ירושלים
עישה מוחמד
80548969

רשם הירושה

13/08/2006
ידיעות
הועברה ליועץ המשפטי
02/11/2006
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אבו עלקם סאמיהירושלים 0עו"ד אלדד עוזקרן היסוד 25 ירושלים 94188

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
15/08/2006דרישת פרטים
11/09/2006דרישת פרטים
29/10/2006אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
09/08/2013