מלי בן עזרא ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 85521 בקשה 1

צו ירושה
28/08/2006
תל אביב
מלי בן עזרא
68794197

רשם הירושה

03/09/2006
ידיעות
נסגרה
19/09/2006
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
בן עזרא יצחקכפר סבא 0עו"ד אליוב אמירהברזל 2א תל אביב 69710

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
11/09/2006אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
19/09/2006מתן צו
09/08/2013