דבורה גזית ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 85635 בקשה 1

צו ירושה
30/08/2006
תל אביב
דבורה גזית
54263785

רשם הירושה

03/09/2006
ידיעות
נסגרה
23/10/2006
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
גזית ענבל ורדרמת השרון 0עו"ד אליוב אמירהברזל 2א תל אביב 69710

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
18/10/2006אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
23/10/2006מתן צו
09/08/2013