אלכסנדר קראוס ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 32183 בקשה 1

צו קיום צוואה
12/12/2006
חיפה
אלכסנדר קראוס
10512481

רשם הירושה

17/12/2006
ידיעות
אין ענין
04/03/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קראוס זיאן0עו"ד אשרף ממן רותשריג 25/1 כרמיאל 21981

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
24/01/2007דרישת פרטים
27/02/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
04/03/2007מתן צו
16/08/2013