יצחק משיח ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 32280 בקשה 1

צו קיום צוואה
19/12/2006
חיפה
יצחק משיח
10854347

רשם הירושה

24/12/2006
ידיעות
אין ענין
04/03/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ברומר לאה0עו"ד בדארנה סלאחבן עמי 30 עכו

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
04/03/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
04/03/2007מתן צו
16/08/2013