אלי בן מוחה ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 13731 בקשה 1

צו ירושה
27/12/2006
באר שבע
אלי בן מוחה
64167299

רשם הירושה

01/01/2007
ידיעות
אין ענין
15/01/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
בר-מוחה מאירקפריסין 8 א' תל אביב 0עו"ד דמארי טוניהרצל 91 ראשון לציון

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
07/01/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
16/08/2013