אברהם רן ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 89646 בקשה 1

צו ירושה
01/01/2007
תל אביב
אברהם רן
7030562

רשם הירושה

07/01/2007
ידיעות
נסגרה
31/01/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
רן רינהרמת אביב 0עו"ד דמארי טוניהרצל 91 ראשון לציון

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
18/01/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
31/01/2007מתן צו
16/08/2013