אמנון עינה ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 32468 בקשה 1

צו ירושה
03/01/2007
חיפה
אמנון עינה
50285907

רשם הירושה

07/01/2007
ידיעות
אין ענין
22/03/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
שקד אסתרשמעוני 54 ירושלים 0עו"ד אהרוני שרהשד' בן גוריון 21 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
21/03/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
22/03/2007מתן צו
16/08/2013