אביגדור ישראל צור ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 32686 בקשה 1

צו ירושה
21/01/2007
חיפה
אביגדור ישראל צור
6684591

רשם הירושה

24/01/2007
ידיעות
אין ענין
26/02/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
צור רחלשלומציון המלכה 9 חיפה 34406עו"ד חיה ברזיליהעצמאות 57 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
22/02/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
26/02/2007מתן צו
16/08/2013