מקס נסטוביצי ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 32954 בקשה 1

צו קיום צוואה
11/02/2007
חיפה
מקס נסטוביצי
67996660

רשם הירושה

14/02/2007
ידיעות
אין ענין
20/06/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
נרון הרילסקוב 33 חיפה 0עו"ד אשרף ממן רותשריג 25/1 כרמיאל 21981

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
25/02/2007אין עניין
11/03/2007תגובת ב"כ היועץ המשפ

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
04/03/2007מתן צו
16/08/2013