חבצלת קדוש ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 91258 בקשה 1

צו ירושה
21/02/2007
תל אביב
חבצלת קדוש
51349579

רשם הירושה

28/02/2007
ידיעות
נסגרה
15/04/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קדוש אליהוראשון לציו 0עו"ד יהודאי הרצלסמילנסקי 9/3 ראשון לצין

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
11/04/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
15/04/2007מתן צו
16/08/2013