דורון אסף ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 33400 בקשה 1

צו ירושה
13/03/2007
חיפה
דורון אסף
200734093

רשם הירושה

18/03/2007
ידיעות
אין ענין
03/05/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ירון אסףד.נ. מנשה ק.מעגן מיכ 37805

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
01/05/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
03/05/2007מתן צו
16/08/2013