פרנצשקה צמנסקי ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 33770 בקשה 1

צו קיום צוואה
18/04/2007
חיפה
פרנצשקה צמנסקי
65199622

רשם הירושה

29/04/2007
ידיעות
אין ענין
26/06/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
צ'מנסקי סטניסלב0עו"ד אבן יואבהבנקים 8 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
24/06/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
26/06/2007מתן צו
16/08/2013