לוטי נאסטוביצי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 34345 בקשה 1

צו ירושה
05/06/2007
חיפה
לוטי נאסטוביצי
67996678

רשם הירושה

10/06/2007
ידיעות
אין ענין
06/08/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
נרון הרילסקוב 33 חיפה 0עו"ד אשרף ממן רותשריג 25/1 כרמיאל 21981

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
27/06/2007דרישת פרטים
01/08/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
06/08/2007מתן צו
17/08/2013