יעקוט זריהן ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 14905 בקשה 1

צו קיום צוואה
17/07/2007
באר שבע
יעקוט זריהן
63175921

רשם הירושה

22/07/2007
ידיעות
אין ענין
27/11/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
זריהן מאירמשעול רופין 4/4 שדרות 0עו"ד ארן אביטלמושב תקומה 221 85159

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
23/07/2007דרישת פרטים
23/08/2007דרישת פרטים
24/10/2007דרישת פרטים
30/10/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
17/08/2013