ליאון גת ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 35735 בקשה 1

צו ירושה
24/09/2007
חיפה
ליאון גת
30006977

רשם הירושה

10/10/2007
ידיעות
אין ענין
01/11/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
גת-רוזנפלד אורנהסירני 7 חיפה 32972עו"ד ברזילי חיהת.ד. 33276 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
07/10/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
01/11/2007מתן צו
17/08/2013