אליהו מתן ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 35804 בקשה 1

צו קיום צוואה
11/10/2007
חיפה
אליהו מתן
1021120

רשם הירושה

17/10/2007
ידיעות
הועברה ליועץ המשפטי
08/01/2008
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
דורון נתןהגביע 3 כניסה א בנימינה-גב 30500עו"ד אמנון גבעונית"ד 274 בנימינה 30500

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
12/11/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
18/08/2013