מיח'איל שהלה ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 35806 בקשה 1

צו קיום צוואה
11/10/2007
חיפה
מיח'איל שהלה
20902714

רשם הירושה

17/10/2007
ידיעות
אין ענין
12/11/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
שהלא אליאספסוטה פסוטה 25170עו"ד ראגב חורית.ד. 274 פסוטה 25170

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
11/11/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
12/11/2007מתן צו
18/08/2013