נווין אבו גנאם ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 15967 בקשה 1

צו ירושה
17/10/2007
ירושלים
נווין אבו גנאם
43135227

רשם הירושה

24/10/2007
ידיעות
הועברה ליועץ המשפטי
11/11/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אבו גנאם מחמוד0עו"ד ג'ראח מואידלוחמי הגיטאות 12 נהריה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
21/10/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
18/08/2013