זאב ברגר ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 9991 בקשה 1

צו ירושה
31/10/2007
נצרת
זאב ברגר
5885413

רשם הירושה

04/11/2007
ידיעות
אין ענין
16/12/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
פרגר אניטהבית יצחק-שער חפר בית יצחק-ש 42920עו"ד בן חיים צבישד' המגינים 53 חיפה 33265

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
10/12/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
16/12/2007מתן צו
18/08/2013