ראובן חייט ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 99557 בקשה 1

צו ירושה
13/11/2007
תל אביב
ראובן חייט
3009354

רשם הירושה

21/11/2007
ידיעות
נסגרה
13/12/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
חייט יהודיתהזז חיים 1 הרצליה 46404עו"ד אליוב אמירהברזל 2א תל אביב 69710

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
18/11/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
13/12/2007מתן צו
19/08/2013