עקיבא שמילוביץ ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 36271 בקשה 1

צו ירושה
14/11/2007
חיפה
עקיבא שמילוביץ
17514670

רשם הירושה

21/11/2007
ידיעות
הועבר לבימ"ש
25/11/2007
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
שמילוביץ אוריתל אביב 42 כניסה ת חיפה 35415עו"ד ברזילי חיהת.ד. 33276 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
20/11/2007תגובת ב"כ היועץ המשפ

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
19/08/2013