פני ברמן ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 36413 בקשה 1

צו קיום צוואה
20/11/2007
חיפה
פני ברמן
67239285

רשם הירושה

25/11/2007
ידיעות
אין ענין
06/01/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קייט אמיליהסנה משה 23 חיפה 34987עו"ד ברזילי חיהת.ד. 33276 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
03/01/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
06/01/2008מתן צו
19/08/2013