מרים פרידמן ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 100137 בקשה 1

צו קיום צוואה
26/11/2007
תל אביב
מרים פרידמן
9442161

רשם הירושה

28/11/2007
ידיעות
נסגרה
01/01/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
פרידמן יצחקהעליה 16 בית יצחק 42920עו"ד בן חיים צבישד' המגינים 53 חיפה 33265

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
27/12/2007אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
01/01/2008מתן צו
19/08/2013