ואלרי אלכסנדרובסקי ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 36624 בקשה 1

צו קיום צוואה
11/12/2007
חיפה
ואלרי אלכסנדרובסקי
306061011

רשם הירושה

19/12/2007
ידיעות
אין ענין
09/03/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אלכסנדרובסקי אלהבודנהיימר 26/32 חיפה 35591עו"ד חיה ברזיליהעצמאות 57 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
30/12/2007דרישת פרטים
20/02/2008דרישת פרטים
06/03/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
09/03/2008מתן צו
19/08/2013