אלבר מזין ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 100779 בקשה 1

צו קיום צוואה
14/12/2007
תל אביב
אלבר מזין
71403612

רשם הירושה

19/12/2007
ידיעות
נסגרה
17/01/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מזין אימירותם 13 כפר יונה 40300עו"ד חביב מיקית.ד. 5005 קדימה 60920

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
23/12/2007דרישת פרטים
14/01/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
17/01/2008מתן צו
19/08/2013