אמליה בש ז"ל - תיקון צו ירושה - תיק 16085 בקשה 2

תיקון צו ירושה
26/12/2007
ירושלים
אמליה בש
310507975

רשם הירושה

הועברה ליועץ המשפטי
26/12/2007
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
בש דניאל0עו"ד בנית קרןבית הדפוס 12 ירושלים 95483

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
19/08/2013