חיים קרואני ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 37762 בקשה 1

צו ירושה
27/02/2008
חיפה
חיים קרואני
41377250

רשם הירושה

05/03/2008
ידיעות
אין ענין
25/03/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קרואני יהונתןשער הגיא 11 כרמיאל 0עו"ד אשרף ממן רותשריג 25/1 כרמיאל 21981

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
20/03/2008תגובת ב"כ היועץ המשפ

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/03/2008מתן צו
20/08/2013