מאיר וייס ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 104489 בקשה 1

צו ירושה
17/03/2008
תל אביב
מאיר וייס
3897691

רשם הירושה

23/03/2008
ידיעות
נסגרה
15/05/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
וויס בן ציוןברג פול 32 ראשון לציו 0עו"ד אבן-זהר ליאלדניאל פריש 3 תל אביב-יפו

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
16/04/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
15/05/2008מתן צו
21/08/2013