עדנה שטין ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 38874 בקשה 1

צו ירושה
25/05/2008
חיפה
עדנה שטין
9751595

רשם הירושה

28/05/2008
ידיעות
אין ענין
25/06/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
אורן אביטלמאור מאור 38830עו"ד השמשוני מיכלהרברט סמואל 44 חדרה 38362

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
24/06/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/06/2008מתן צו
22/08/2013