לילי אליקים מבורך ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 106829 בקשה 1

צו קיום צוואה
27/05/2008
תל אביב
לילי אליקים מבורך
0

רשם הירושה

01/06/2008
ידיעות
נסגרה
30/06/2008
העברה לבימ"ש

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מבורך שלמה0עו"ד אבינרי חנירוטשילד 76 תל אביב-יפו

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
30/06/2008העברה לבימ"ש
22/08/2013