מסעד איוב ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 38978 בקשה 1

צו ירושה
28/05/2008
חיפה
מסעד איוב
20900023

רשם הירושה

01/06/2008
ידיעות
אין ענין
22/06/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
איוב בדיעפסוטה פסוטה 25170עו"ד חורי ראגבת"ד 274 פסוטה 25170

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
02/06/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
22/06/2008מתן צו
22/08/2013