מארבי מדר ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 16944 בקשה 1

צו ירושה
22/06/2008
באר שבע
מארבי מדר
15677495

רשם הירושה

25/06/2008
ידיעות
אין ענין
28/08/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מימון עזיזהתדהר דוד 8 ראשון לציו 75621עו"ד אבן זהר ליאלדניאל פריש 3 תל אביב

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
30/06/2008דרישת פרטים
15/07/2008דרישת פרטים
27/08/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
22/08/2013