רבקה ביז'אוי ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 39395 בקשה 1

צו קיום צוואה
02/07/2008
חיפה
רבקה ביז'אוי
42504969

רשם הירושה

09/07/2008
ידיעות
אין ענין
10/08/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ביז'אוי ז'ן דודהיוצרים 10/2 עכו 24655עו"ד ג'ראח מואידלוחמי הגיטאות 12 נהריה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
28/07/2008דרישת פרטים
10/08/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
10/08/2008מתן צו
22/08/2013