אכרם קלותי ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 17639 בקשה 1

צו ירושה
22/07/2008
ירושלים
אכרם קלותי
80521529

רשם הירושה

27/07/2008
ידיעות
הועברה ליועץ המשפטי
01/09/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
קלותי סחר0עו"ד אבו-לאפי אנורת.ד. 38432 ירושלים 91838

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
18/08/2008דרישת פרטים
28/08/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
23/08/2013