פרנץ ורטש ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 39783 בקשה 1

צו ירושה
03/08/2008
חיפה
פרנץ ורטש
64295686

רשם הירושה

06/08/2008
ידיעות
אין ענין
28/08/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ורטש אסתרשד הנשיא 28 חיפה 34644עו"ד חיה ברזיליהעצמאות 57 חיפה 31332

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
27/08/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
28/08/2008מתן צו
23/08/2013