אסתר כהן ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 109709 בקשה 1

צו ירושה
17/08/2008
תל אביב
אסתר כהן
10163574

רשם הירושה

20/08/2008
ידיעות
נסגרה
02/10/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
איזנמן אורנהלסקוב חיים 28 א' חולון 58672עו"ד יהודאי הרצלז'בוטינסקי 18 ראשל"צ 75229

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
24/08/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
02/10/2008מתן צו
23/08/2013