מוחמד בסול ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 11345 בקשה 1

צו קיום צוואה
22/10/2008
נצרת
מוחמד בסול
20739504

רשם הירושה

05/11/2008
ידיעות
אין ענין
25/11/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
בסול גאנםריינה ריינה 16940עו"ד בסול סאמרת.ד. 921 כפר רינה 16940

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
12/11/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/11/2008מתן צו
24/08/2013