אריה ישראלי ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 111204 בקשה 1

צו קיום צוואה
23/10/2008
תל אביב
אריה ישראלי
2555993

רשם הירושה

05/11/2008
ידיעות
נסגרה
01/12/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
תור אורהמנדלי 25 רעננה 43375עו"ד הורוביץ נירהשלושים ושלושה 17 רמת גן 52224

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
03/11/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
01/12/2008מתן צו
24/08/2013