עבד אל ווד סייד ז"ל - בקשה למתן צו ירושה - תיק 17697 בקשה 1

צו ירושה
26/10/2008
באר שבע
עבד אל ווד סייד
213423718

רשם הירושה

05/11/2008
ידיעות
אין ענין
30/11/2008
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
סייד נעיםאבו רוקייק )שבט( אבו רוקייק 84922עו"ד ראגב חורימעלה השחרור 19 חיפה

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
26/11/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
24/08/2013