רימה לבוביץ ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 112190 בקשה 1

צו קיום צוואה
13/11/2008
תל אביב
רימה לבוביץ
16370710

רשם הירושה

23/11/2008
ידיעות
נסגרה
08/01/2009
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
ברקוביץ אירנהרפאל 2 ראשון לציו 0עו"ד דמארי טוניהרצל 91 ראשון לציון

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
19/11/2008דרישת פרטים
21/12/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
08/01/2009מתן צו
24/08/2013