משה מנחמוב ז"ל - בקשת צו ירושה מתוקנת - תיק 111379 בקשה 2

בקשת צו ירושה מתוקנת
09/12/2008
תל אביב
משה מנחמוב
8909848

רשם הירושה

14/12/2008
ידיעות
נסגרה
01/01/2009
ניתן צו

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
מנחמוב רחלבורלא יהודה 52 תל אביב - 69364עו"ד אבן זהר ליאלדניאל פריש 3 תל אביב

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
16/12/2008אין עניין

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
01/01/2009מתן צו
24/08/2013