שולמית ברגר ז"ל - בקשה למתן צו קיום צוואה - תיק 18912 בקשה 1

צו קיום צוואה
17/02/2009
ירושלים
שולמית ברגר
72274319

רשם הירושה

22/02/2009
ידיעות
הועברה ליועץ המשפטי
10/01/2012
מחיקה

מבקשים

מבקשכתובת מבקשמייצגכתובת מייצגטלפון מייצג
גורן פולטמלאכי 5 רמת גן 52246עו"ד צין ב.מ.הלל 4 ירושלים 9102102-6256127

תגובות באי-כוח היועץ המשפטי

סוג תגובהתאריך תגובה
12/03/2009דרישת פרטים

החלטות

סוג תגובהתאריך תגובה
25/08/2013